ÚVOD FOTO SLUŽBY O NÁS KONTAKT img105527600 img105504512 Vaše zahrada - naše starost CENÍK SEKPRO s.r.o. id193693768

Rizikové kácení a řezání dřeva

kácení stromu

Provádíme rizikové kácení a řezání dřeva v nepřístupných prostorách či terénu
a zastavěných plochách za použití horolezecké techniky s celkovým odstraněním pařezů včetně odvozu a likvidace vzniklého bioodpadu.
Nabízime odkup pokácené dřevní hmoty.

kaceni1a_slide

CO OVLIVŇUJE CENU RIZIKOVÉHO KÁCENÍ
- počet stromů
- průměr káceného stromu
- druh dřeviny
- za použití horolezcké techniky
- náročnost v daném prostoru či terénu
- zda je požadován také odvoz vzniklého odpadu

Kácení dřevin rostoucích mimo les se provádí zpravidla v období jejich vegetačního klidu, tj. od měsíce listopad do konce měsíce března (pokud jsou splněny podmínky,
lze kácet bez povolení) ***.

Ve vyjímečných případech (rizikový stav a hrozící škody na majetku, nebo zdraví)
lze strom pokácet kdykoliv *.

***
Povolení kácení stromů (které po Vás budeme požadovat)

Potřebné povolení na kácení stromů, které rostou na Vašem pozemku/zahradě, budete potřebovat pro neovocné dřeviny, jejichž obvod kmene je ve výšce 130 cm nad zemí větší než 80 cm. U menších obvodů kmene není povolení nutné. Žádost o povolení kácení stromů se podává u orgánu ochrany přírody, kterým může být městský nebo obecní úřad.
Vyrozumění s povolením či zamítnutím žádosti získá žadatel bezplatně přibližně v termínu 30 dnů.

* Oznámení o kácení dřevin rostoucích mimo les
Ke kácení dřevin, je-li jejich stavem zřejmě a bezprostředně ohrožen život a zdraví, nebo hrozí-li škoda značného rozsahu není potřeba žádat o povolení. Avšak ten, kdo za těchto podmínek provede kácení, oznámí je písemně do 15 dnů od provedení kácení.

Fotogalerie - rizikové kácení stromů

KONTAKTUJTE NÁS

SEKPRO, s.r.o.
Lesní stezka 4589/7
466 01 Jablonec nad Nisou

IČO: 05570107

tel:+420732771267

©2024 SEKPRO, s.r.o. - www.sekpro.eu

created & designed by JoskaT O NÁS

Jsme ryze česká zahradnická firma, která byla založena
po 6ti letech působení
v oboru jako sdružení
podnikatelů. Koncem roku 2016 jsme naše služby sjednotily pod firmu Sekpro, s.r.o.

Provozní doba: Po - Pá
7:00 - 17:00
(pouze po tel. domluvě)

e-mail: info@sekpro.eu